Εμφυτευματολογία

Το Ιατρείο λειτουργεί από το 1993 και παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά στον τομέα της Περιοδοντολογίας και Εμφυτευματολογίας.

Υπηρεσίες Εμφυτευματολογίας :
•    Οδοντικά Εμφυτεύματα με ή χωρίς τη Χρήση Οστικών Μοσχευμάτων ( βλέπε περιστατικά παρακάτω ).
•    Ορθοδοντικά Μικροεμφυτεύματα (σε συνεργασία με ειδικούς ορθοδοντικούς για μετακίνηση δοντιών) 24-26
•    Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία Περιεμφυτευματίτιδας

Οδοντικά Εμφυτεύματα

•    Περιστατικό έλλειψης μεμονωμένου δοντιού

27-28-29
•    Περιστατικό εξαγωγής μεμονωμένου δοντιού και τοποθέτησης ενός εμφυτεύματος

30-31-33
•    Άμεση φόρτιση (δόντια σε μια μέρα)

34-36-37
•    Περιστατικά έλλειψης ομάδας δοντιών

Γέφυρα 3 δοντιών σε δύο εμφυτεύματα

41-42-43

Έλλειψη δύο διπλανών δοντιών

38-39-40
•    Περιστατικό έλλειψης ομάδας δοντιών. Με την τοποθέτηση της γέφυρας ο ασθενής γλιτώνει τη χρήση μερικής οδοντοστοιχίας  (μασελάκι, μηχανάκι)

47-48-49

 

•    Περιστατικό έλλειψης όλων των δοντιών. Τοποθέτηση 6 εμφυτευμάτων τα οποία είναι ενωμένα σε γέφυρα 13 δοντιών – αποφυγή μασέλας 50-51-52-53
•    Περιστατικό έλλειψης όλων των δοντιών. Δύο εμφυτεύματα ενώνονται με μια μπάρα στην οποία συνδέεται μια ολική οδοντοστοιχία. Έτσι η οδοντοστοιχία δεν φεύγει όταν μιλάει ή τρώει ο ασθενής

54-55-56
•    Περιστατικό έλλειψης όλων των δοντιών. Η οδοντοστοιχία “κουμπώνει” στις κεφαλές των εμφυτευμάτων. Η συγκράτηση είναι εξαιρετική.

57-58-59