Ιατρείο

Το ιατρείο βρίσκεται στην Αθανασίου Διάκου 1 στη Λάρισα (έναντι Ταχυδρομείου).

iatreio1

Χώρος Οδοντιατρικής Μονάδας

iatreio2

Χώρος Οδοντιατρικής Μονάδας

Αίθουσα Αναμονής

Αίθουσα Αναμονής

Αίθουσα Αναμονής

Αίθουσα Αναμονής

Αίθουσα Αναμονής

Αίθουσα Αναμονής