Περιοχή Οδοντιάτρων

Η αλματώδης ανάπτυξη της Περιοδοντολογίας – Εμφυτευματολογίας τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει προσθέσει πολλά θεραπευτικά μέσα διαθέσιμα στην καθημερινή κλινική πράξη για την επίτευξη μιας όσο το δυνατόν καλύτερης αισθητικά και λειτουργικά λύσης στην προσπάθεια αποκατάστασης χαμένων φυσικών δοντιών.
Τα πλεονεκτήματα αποκαταστάσεων επί εμφυτευμάτων έναντι των συμβατικών προσθετικών αποκαταστάσεων είναι αδιαμφισβήτητα πολλά. Για να επιτύχει όμως κανείς μια λειτουργικά και αισθητικά αποδεκτή αποκατάσταση πρέπει να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα στη σωστή θέση και με τη σωστή διεύθυνση. Το τελευταίο δυστυχώς δεν είναι πάντα εφικτό μιας και η φατνιακή ακρολοφία πολύ συχνά εμφανίζει οστικά ελλείμματα. Κατά συνέπεια πρέπει κανείς να αναδομήσει πρώτα την ακρολοφία και μετά να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα ή να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα μαζί.
Παρακάτω μέσα από φωτογραφίες αναλύω διάφορα περιστατικά που αντιμετώπισα στο ιατρείο μου.

•    Ταυτόχρονη εξαγωγή οδόντος, τοποθέτηση εμφυτεύματος και μοσχεύματος
Νεαρός ασθενής ήρθε στο ιατρείο ζητώντας τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην περιοχή των τομέων της άνω γνάθου. Στην ίδια συνεδρία έγινε εξαγωγή της ρίζας του 22 οδόντος, τοποθέτηση εμφυτευμάτων στις θέσεις 21,22 οδόντων και οστικού μοσχεύματος βόειας προέλευσης (μεσαία σειρά). Εφόσον πετύχει κανείς αρχική σταθερότητα κατά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, είναι δυνατόν να εφαρμόσει ταυτόχρονα και κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. 6 μήνες μετά έγινε η αποκάλυψη. Οι σπείρες του εμφυτεύματος στη θέση 22 έχουν καλυφθεί και η φατνιακή ακρολοφία έχει τον απαραίτητο όγκο για μια αισθητικά αποδεκτή αποκατάσταση. 60-61-62-63

•    Ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτεύματος και μοσχεύματος
Ο 11 είχε εξαχθεί 2 μήνες πριν λόγω συρριγγίου. Παρατηρήστε πλήρη καταστροφή παρειακού φατνιακού πετάλου. Αρχική σταθερότητα κατά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος επέτρεψε και ταυτόχρονη κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση (μεσαία σειρά). 6 μήνες μετά οι σπείρες του εμφυτεύματος έχουν καλυφθεί και η φατνιακή ακρολοφία έχει τον απαιτούμενο όγκο ώστε η τελική στεφάνη επί του εμφυτεύματος να έχει όσο το δυνατόν πιο φυσικό προφίλ ανάδυσης από τους μαλακούς ιστούς (κάτω σειρά). 64-65-66-67-68-69

•    Πρώτα μόσχευμα, έξι μήνες μετά εμφυτεύματα
Γυναίκα 65 ετών με μερική νωδότητα. Η παρειο-υπερώια διάσταση της φατνιακής ακρολοφίας είναι εξαιρετικά μειωμένη όπως φαίνεται στην αξονική τομογραφία και όπως αποδεικνύεται μετά από αναπέταση κρημνού (άνω – μεσαία σειρά). Με τόσο απορροφημένη ακρολοφία είναι αδύνατον να πετύχει κανείς αρχική σταθερότητα στα εμφυτεύματα. Αποφασίστηκε να «χτιστεί» πρώτα η ακρολοφία και μετά να γίνει η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Έξι μήνες μετά από επέμβαση κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης η περιοχή έχει το απαιτούμενο εύρος για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (κάτω σειρά).

•    Πρώτα οστική αναγέννηση – μετά άμεση φόρτιση
Νεαρή γυναίκα 30 ετών ήρθε στο ιατρείο χωρίς το δόντι Νο 21. O 22 έφερε ακρορριζική αλλοίωση όπως δείχνει οπισθοφατνιακή ακτινογραφία της περιοχής. Το παρειακό φατνιακό πέταλο είχε καταστραφεί πλήρως. Έγινε οστική αναγέννηση με μόσχευμα βόειας προέλευσης και χρήση απορροφήσιμων μεμβρανών κολλαγόνου ακολουθώντας την τεχνική της διπλής στοιβάδωσης για μεγαλύτερη σταθερότητα της μεμβράνης. Ο 22 θεραπεύτηκε ενδοδοντικά (άνω σειρά). Έξι μήνες μετά η φατνιακή ακρολοφία έχει αναδομηθεί, τοποθετήθηκε εμφύτευμα και προσωρινή στεφάνη κατά το πρωτόκολλο άμεσης φόρτισης. Παρατηρήστε απουσία ουλικών θηλών εγγύς – άπω της προσωρινής στεφάνης (μεσαία σειρά). Τέσσερις μήνες μετά τοποθετήθηκε η τελική στεφάνη. Το μόσχευμα δεν είναι διακριτό από το οστό της γύρω περιοχής. Εγγύς – άπω της τελικής στεφάνης έχουν σχηματιστεί ουλικές θηλές (κάτω σειρά). 76-77-78-79-80-81-82

•    Εξαγωγή εγκλείστου – άμεση φόρτιση
Το δόντι Νο 23 είναι έγκλειστο σε άνδρα 55 ετών και δεν επιτρέπει την τοποθέτηση εμφυτεύματος στην περιοχή. Ο έγκλειστος αφαιρέθηκε (άνω σειρά). Δύο μήνες μετά έγινε τοποθέτηση εμφυτεύματος με τέτοια ροπή έδρασης που επέτρεψε άμεση φόρτιση. Η προσωρινή στεφάνη έχει τροχιστεί ώστε να μην έχει καμία συγκλεισιακή επαφή (μεσαία σειρά). Τέσσερις μήνες μετά τοποθετήθηκε η τελική στεφάνη (κάτω σειρά). 83-84-85-86-87-88